ÁRBOLES - ZUHAITZAK


Estos son las especies de árboles más importantes del territorio vasco. (no están todos los que son, pero son todos los que están). A medida que pase el tiempo iremos colocando los árboles más comunes de toda la península y si ves que se nos olvida alguno (que seguro que sí) mandanos un mail y nos lo dices.

Hauek dira Euskadiko zuhaitz garrantzitsuenak. Gutxinaka peninsulako zuahitz mota guztiak jarriko ditugu. Zuhaitzen bat ahaztu bazaigu, bidali e-mail bat.


Haritza-Roble Urkia-Abedul Intxaurrondoa-Nogal
Makala-Álamo-Chopo Haltza-Aliso Astigarra-Arce-Acirón
Lizarra-Fresno Pagoa-Haya -
- - -

Nombre Común
Izen Arrunta

Haritza
Roble

Nombre Científico
Izen Zientifikoa
Quercus robur L.
Altura max.
Altuera max.
35 m.
Hojas
Hostoa

Alternas de 5 - 15 cm de largo con 3- 6 lóbulos a cada lado. (ver foto)

Txandaka. 5 - 15 zm luzeras eta 3 - 6 lobulu alde bakoitzeko. (ikus. Argz.)

Fruto:
Fruitua:

Bellota, cilíndricas de 2 - 3 cm de largo. Primero verde y de color pardo en su madurez, con oscuras bandas longitudinales

Ezkurra. 2 - 3 zm-tako forma borobildua. Orlegia lehendabizi eta heldutasunarekin gaztaina. Marra ilunekin.

Flor
Lorea

Macho; verde amarillento, que cuelgan flácidamente. Hembras; agrupadas de 1 a 6 espigas casi insignificantes con tres ramas rojas

Arra; orlegi orixka, malgutasunez zintzikikatzen dira. Emea; ia ikustezinak diren 1-6 buruetako taldeetan hiro adar gorri dituelarik.

Entorno
Ingurunea

En bosques de fronda mixto, en llanuras y zonas montañosas bajas. Abundancia en depresiones de grandes ríos, en suelos con felicidad a inundarse

Baso mistoetan. Lautadetan eta mendi baxuetan. Ibaihandien depresio ingurutan ugari ugari. Baia urestatzeko erreztasuna dagoen lekuetan ere.

Otros
Bestelakoak

Profundas raíces

Sustrai sakonak ditu.
Nombre Común
Izen Arrunta

Urkia
Abedul


abedul-arbol

Nombre Científico
Izen Zientifikoa
erectus amorfius
Etapas
Etapak
Floración:
Caducifólio:
Entorno:
Inguruneak:

a este arbol le encanta rodearse de las mejores compañias, por eso siempre esta entre frondoso bosque de...

Medidas:
Neurriak:
Altura max.:
Años max.:
Anchura de tronco max.:
 
 

 
 

 
 
Nombre Común
Izen Arrunta

Intxaurrondoa
NogalNombre Científico
Izen Zientifikoa
Juglans regia L.
Altura
Altuera
25 m.
Hojas
Hostoak

salen en ramas de 20 - 45 cm y en cada una 5 - 9 hojas de entre 6 - 15 cm. De forma elíptica

20 - 45 zm tako adarretan, 6 - 15 zm-tako 5 - 9 hosto ateratzen zaizkie. Eliptikoak.

Fruta
Fruitua

Nuez, asurcado poco profundamente, conteniendo la semilla comestible.

Intxaurra, zimurduna, barruan hazi jangarria duelarik.

Flor
Lorea

Amentos florales; repartidas por igual 6 - 13. Verde amarillento (macho). Flores; en grupos de 1 a 5 rojos o blanquecinos (hembra).

Gerba loretxuak; berdinki banatutak 6 - 13 zm orlegi horixka (arra). Loreak; 1 - 5 arteko taldetan, gorriak edo zuriak (emea).

Entorno
Ingurunea

altura media en climas templados. En suelos húmedos y en riberas Desprende sus frondas cuando ya otros árboles esta repletos de hojas.

Erdi altueran giro epeletan. Ibai ertz eta lur hezeetean. Bere hostotzak beste zuahitzak hostoz beterik daudenean zabaltzen ditu.

Otros
Bestelakoak

Su piel cuando esta verde, deja mancha negra. Si se frotan las hojas despiden un intenso aroma. Son típicos de sidrería TUTX.

Intxaurraren azala orlegia dagoenenean beltzez zikintzen du. Hostroak igurtzitzerakoan usain indatsu bat uzten dute. Sagardotegietan ohikoak dira TOTX.
Nombre Común
Izen Arrunta

Makala
Álamo
Chopo


alamo-arbol

Nombre Científico
Izen Zientifikoa
erectus amorfius
Altura
Altuera

Hojas
Hostoak

Fruta
Fruitua

Flor
Lorea

Entorno
Ingurunea

Otros
Bestelakoak
Nombre Común
Izen Arrunta

Astigarra
Arce
Acirón


arce-arbol

Nombre Científico
Izen Zientifikoa
erectus amorfius
Altura
Altuera

Hojas
Hostoak

Fruta
Fruitua

Flor
Lorea

Entorno
Ingurunea

Otros
Bestelakoak
Nombre Común
Izen Arrunta

Haltza
Aliso


aliso-arbol

Nombre Científico
Izen Zientifikoa
Alnus glutinosa
Altura
Altuera

Hojas
Hostoak

Fruta
Fruitua

Flor
Lorea

Entorno
Ingurunea

Otros
Bestelakoak
Nombre Común
Izen Arrunta

Lizarra
FresnoNombre Científico
Izen Zientifikoa
Fraxinus excelsior L.
Altura
Altuera
30 m.
Hojas
Hostoak

Ramitas de 35 cm de largo, con de 9 a 15 hojas de elípticas de 4 a 10 cm de largo y borde aserrado. Caedizas en otoño.

35 zm.ko luzera duten adarretan, 9-15 hosto eliptiko ditu. Bakoitzak 4 - 10 zm luze duelarik eta ertz zerradunak. Udazkenean erortzen dira.

Fruta
Fruitua

El fruto esta en la flor y es una nuez con forma de lengua (ala) alargada, en racimos. 2 o 3 cm de largo y de color pardo al madurar. Maduros permanecen mucho tiempo en el árbol hasta que el viento las suelta.

Lorean dagoen intxaurra. Mingain formako hego bat du bere azalak. 2 -3 zm luzera eta mordoxketan hazitzen da. Helduak direnean, denbora asko irauten dute zuhaitzean erori gabe.

Flor
Lorea

muchas y hermafroditas. En vainas, al principio rectas y que con el tiempo oscilan, cada flor puede tener dos o tres semillas cada una con su "ala".

asko eta hermafroditak. Leketan, asieran zuzen eta gero malgutzen doa. Lore bakoitza, 2 edo 3 hazi hegodun izan ditzake.

Entorno
Ingurunea

Bosques mixtos, desde la llanura hasta la montaña de altura media, bordeando las riveras fluviales. Y en bosques entre montañas. Suelos frescos a húmedos.

Baso mixtotan. Bai lautadetan bai erdi garaiera duten menditan bizi daitezke. Erreken bazterretan, mendi arteetako basoetan eta lur hezeetan kokatzen dira.

Otros
Bestelakoak

Sus semillas puede dejarse caer haciéndolos planear como un helicóptero

Bere haziak, helikoptero antzera egiten dute hegan erortzen utzi ezkero.
Nombre Común
Izen Arrunta

Pagoa
HayaNombre Científico
Izen Zientifikoa
Fagus sylvatica L.
Altura
Altuera
40 m.
Hojas
Hostoak

Alternas y dispuestas en dos hileras, elíptica de 5 - 15 cm de largo. 5 - 9 pares de nervios laterales. Borde ondulado

txandaka eta bi lerroetan. Eliptikoak, luzeraz 5-15 zm eta 5-9 nerbio alboetan. Ertz ondulatuak.

Fruta
Fruitua

una cáscara verde y puntiaguda, de 2,5 cm de longitud, y cubierta por pelos suaves de color verde; va cambiando a color pardo y se abre en 4 para liberar una o dos nueces marrones y brillantes, de sección triangular comestibles. De 1 a 2 cm llamado Hayuco.

puntadun azal orlegiaz babestua. Luzaraz 2'5 zm. Heldutasunarekin gaztain margoa hartzen du. 4 zatitan irekitzen da bi intxaur antzeakoak askatzeko. Hiruki sekziozko "pagatxa" edo "ezkurra" deituriko fruitua du.

Flor
Lorea

Macho; racimos redondeados y amarillo verdosos, cada uno con 5- 15 flores pequeñas, sobre largos pendúnculos colgantes. Hembra; en una cabezuela verde y redondeada, sobre un corto pendúnculo rígido y velloso, de dos en dos.

Los flores masculinas y femeninas crecen en racimos separados sobre el mismo árbol, y se abren con las hojas.

Arra; multzo borobildutan 5 - 15 lore txiki ori berdexka ditu zintzilik. Emea; karkasa iledun, orlegi eta borobildu batean zintzilik, binaka.

Nahiz eta mordoxka desberdinetan, zuhaitz berdinean hazitzen dira. Hostoekin batear irekitzen dira.

Entorno
Ingurunea

bosques mixtos y exclusivos de hayas. Desde las llanuras hasta las montañas, climas húmedos, inviernos suaves ambiente oceánico. Ideal en la falda de la montaña.

Pago basoetan edo baso mistotan. Lautadetan eta mentitan, giro hezeetan, negu leunetan eta giro ozeanikoetan hazten da. Mendiko gonetan egokien.

Otros
Bestelakoak

Colores verde y rojo muy intensos.

Margo orletgi eta gorri oso deigarriak eta biziak.
Contacta con nosotros | Gurekin kontaktuan jarri

Diseño y código: Tximeleta.com