Historia Jefes / Jefeak Pañoletas / Painoletak Ramas / Adarrak Asociaciones / Elkarteak

Nuestas Pañoletas / Gure Painoletak


Pañoletas de Iruzun

Nuestras pañoletas tiene dos cosas en comun, un color de fondo que simboliza la rama y dos franjas de colores negro y azul que simbolizan el recuerdo de ls grupos que componen el grupo actual.

Koxkorrak, fondo amarillo, simbolo de la alegria

Oinarinak, fondo azul, simbolo de la aventura

Azkarrak, fondo verde, simbolo de la empresa

Trebeak, fondo rojo, simbolo del compromiso

También tenemos una quinta pañoleta con el fondo gris, que corresponde a la Situacion B, que es toda esa gente que no esta como Jefe de rama pero que es parte activa del grupo, por ejemplo intendencia.

Y bueno... como anécdota, también decir que tenemos una pañoleta con fondo blanco, que es para ocasiones muy especiales como fue el caso de una boda.

Gure painoletek bi gauza dauzkate amankomunean: 1. Adar bakoitzeko kolore bat dute gorputz bezela. 2. bi katetoetan bi tira dituzte, beltza eta urdina, gaur egungo taldea osatzen duten taleei orotzapena egiteko.

Koxkorrak, gorputz horia, amarillo, alaitasunaren ezaugarri

Oinarinak, gorputz urdina, abenturaren ezaugarri

Azkarrak, gorputz orlegia (berdea), enpresaren ezaugarri

Trebeak, gorputz gorria, konpromezuaren ezaugarri

Badaukagu ere beste bostgarren painoleta bat gorputza grisa daukana. Painoleta hau damatenak taldeko partaideak dira baina ez dute adarretan parte hartzen, B Egoera. Beste ekintza asko daude talde baten barruan eta hoien kargu egiten dira, intendenzia adibidez.

Eta bueno.. historio moduan esateko, badaukagu ere gorputz zuria duen painoleta bat, baina oso kasu berezietan bakarrik erabiltzen da. Behin eduki genuen ezkontza batean adibidez.

Contacta con nosotros | Gurekin kontaktuan jarri

Diseño y código: Tximeleta.com