Historia Jefes / Jefeak Pañoletas / Painoletak Ramas / Adarrak Asociaciones / ElkarteakHISTORIA DE IRUZUNIruzun Eskaut Talde Laikoa se creó en Donostia-San Sebastián en el año 2000 aproximadamente, celebrando su primer campamento de verano ese mismo año. Debido a la escasez de niños y jóvenes y de monitores (jefes), los grupos scout Santa Maria San Jorge y Beti Anaiak decidieron unirse y crear este grupo nuevo. Así podrían llevar a cabo la labor de educar a los chavales en el tiempo libre con el fin de poder lograr personas autosuficientes y críticas ante la sociedad que los rodea.

Dos años más tarde, desde el comienzo del curso 2001/02, su unió al tren el grupo guía Lagunak. En el primer Iruzun había un buen número de jefes, pero falta de chavales y en Lagunak pasaba lo contrario. Todos ellos juntos forman,hoy en día, el grupo scout-guía Iruzun Eskaut Gia Talde Laikoa.

Hoy en día Iruzun disfruta de una buena situación y se compone de unos 60 chavales entre 6 y 18 años divididos en sus correspondientes ramas como son, Koxkorrak: 6-12 años, Oinarinak: 12-15 años, Azkarrak:15-17 años y Trebeak: 17-19. El rango de edades es aproximatorio, ya que también se tienen en cuenta otros factores. Contamos con 13 monitores (jefes) y varias personas activas en situación B.

Todo esto se dirige gracias al esfuerzo voluntario de monitores, los cuales intentan llevar adelante este proyecto lo más correctamente posible sin perder, claro está, el objetivo que tienen en común: crear personas criticas, integras y autosuficientes a través de la educación en el tiempo libre.

El grupo esta abierto a todo tipo de personas de cualquier índole de la provincia.


Foto de Grupo Iruzun
METODOLOGÍA APLICADAIruzun Eskaut Gia Talde Laikoa, aplica la metodología escaut-guia para poder conseguir sus objetivos, basada en los siguientes puntos:


Las ramas se dividen por edades formando grupos llamados RAMAS:
SALIDAS DE GRUPODurante el año se hacen cuatro salidas de todo el grupo: La primera de apertura, donde se hace el pase de ramas para que la rama quede definida para todo el curso. Dura dos días.
La segunda, de navidad, dura 5 días y se hace a finales de diciembre;
En Semana Santa, dura otros 5 días de la semana de pascua;
La última salida es el Campamento de Verano, dura entre 15 y 17 días (suele ser la segunda quincena de Júlio) y es donde el trabajo realizado durante todo el curso se aprecia.


Además de estas salidas de grupo, cada rama es libre de hacer más salidas de fin de semana; al monte, a visitar algun lugar, a hacer una ruta en bici...

IRUZUNEN HISTORIAIruzun Eskaut Talde Laikoa 2000. urtean sortu zen Donostian, urte horretan bertan ospatu zuten beren lehen kanpaldia. Haur, gazte eta begirale (jefe) murritzaren ondorioz, Santa Maria San Jorge eta Beti Anaiak eskaut taldeek beraien indarrak elkartzea erabaki zuten talde berri hau sortuz. Horrezkero beraien eginkizunarekin jarraitu ahal izan zuten, hau da, gaztetxoak denbora librean hezitzea gizartearekiko pertsona autobaliagarriak eta kritikoak sortuz.

Bi urte geroago, 2001/02 kurtsoaren hasieratik, Lagunak Gia Taldea bultzi edo trenera elkartu zitzaien. Lagunaken haur nahikoa zegoen baina begirale gutxi, dembora hartako Iruzunen aurkakoa gertatzen zen bitartean. Hauk guztiak Iruzn Eskaut Gia Talde Laikoa osatzen dute.

Gaur egun Iruzun egoera on batean dago eta 6 eta 18 urte bitarteko 60 haur edo gazteez osatuta dago, hurrengo adarretan banatzen dira: Koxkorrak: 6-12 urte, Oinarinak: 12-15 urte, Azkarrak:15-17 urte eta Trebeak: 17-19 urte. Adinen sailkapena gutxi gorabeherakoa da, beste ezaugarri batzuk kontuan hartzen baitira. 13 begirale eta B egoerako hainbat pertsona gara.

Guzti hau begirale borondresen ahaleginari esker bideratzen da, nortzuk proiektu hau modu onenean aurrera ateratzen saiatzen diren, beren helburua, denbora libreko heziketaren bidez pertsona kritiko, oso eta autobaliagarriak sortzea, ahaztu gabe.

Taldea Gipuzkoako edozein mota eta izaerako pertsonei irekia dago.Iruzun talde osoa
ERABILITAKO METODOLOGIAIruzun Eskaut Gia Talde Laikoak, eskaut-gia metodologiaren inguruan lan egiten du bere helburuak betetzeko:


Taldea ADARRETAN banatuta dago eta adar bakoitzean gauza zehatzak lantzen dira
TALDEKO IRTEALDIAKUrtean zehar talde osoak 4 irteera egiten ditu: Lehena Irekiera edo Kurtso Hasierako irteera, bertan, adar aldaketak egiten dira (bi egun).

Bigarrena, eguberrietakoa da, bost egunekoa. Abenduaren 26-30 bitartean ospatzen da.

Aste Santuan, paskuako astean, 5 eguneko beste kanpaldi bat egiten da.

Azkeneko irteera Udako Kanpaldiarena da, Uztailaren 15-31 bitartean egiten dugu. Bertan kurtsoari amanera ematen zaio, Orduña ikusten da ikastaro osoan zehar egindako lana.Contacta con nosotros | Gurekin kontaktuan jarri

Diseño y código: Tximeleta.com