Historia Jefes / Jefeak Pañoletas / Painoletak Ramas / Adarrak Asociaciones / Elkarteak

RAMASKOXKORRAK (ALITAS / LOBATOS)


Rama Koxkorrak

Esta rama está compuesta por los más pequeños del grupo, de 6 a 12 años. Esta etapa se denomina el gran juego, el cual esta basado en el libro "El Libro de La Selva". Tal y como se refleja en el libro, el niño entra en el grupo realizando EL ACECHO, que consiste en que el niño explore, de alguna manera, el funcionamiento del grupo. Si realmente él decide formar parte de la rama (pasa aproximadamente un año), termina el acecho y pasa a formar parte de la rama en si.OINARINAK (GUIAS / RANGERS)


Rama Oinarinak

La siguiente etapa a la de Koxkorra, de 12 a 14 años, La metodología que se aplica en esta rama tiene como clave la aventura. En esta fase, buscamos el protagonismo de los jovenes en su educación, guiándolos a que se apliquen más y a ser consecuentes con lo que deciden. Para ello se dedica mucho tiempo en la preparación de las actividades relacionadas con la aventura elegida, y de las actividades de las salidas y campamentos que hay durante el curso.AZKARRAK (PIONER@S)


Rama Azkarrak

La metodología que se aplica en la rama Azkarrak gira en torno a la empresa, que trata de elegir un tema sobre el que trabajar durante un periodo de tiempo (un trimestre, un curso,...) en el cual se potencia el compromiso, el trabajo en equipo, las responsabilidades,... Todo ello siendo ellos los protagonistas de su decisión. La empresa se utiliza como símbolo, teniendo cada uno un puesto de trabajo diferente en ella y trabajando diferentes aspectos para un mismo fin [Si un cargo o puesto falla, fallará toda la empresa].TREBEAK (GUIAS MAYORES / RUTAS)


Rama Trebeak

La etapa de Trebeak es la última de todas, en la cual el/la joven define su compromiso social hacia la sociedad y toma parte activa de todas las realidades sociales y culturales. La persona ya ha superado las etapas anteriores y es una persona crítica y autocrítica preparada para asumir todo tipo de responsabilidades y decidir en qué parte de la sociedad quiere colaborar más activamente. Para ello tendrá su años de investigación, en la que podrá ir adquiriendo conocimientos sobre las diferentes asociaciones que le rodean, para al final tomar la decisión de en cual de ellas prestará sus servicios, si es que así lo decide.

ADARRAKKOXKORRAK (ALITAS / LOBATOS)


Koxkorrak

Koxkorren adarra 6-12 urte bitarteko haurrek osatzen dute. Beraiekin lan egiteko era joko eta tailerren bidez da, hauen bitartez gauzak ikastea erraza baita beraientzat. Fase honi joku handia deitzen zaio, eta "Oihanako Liburua"n dago inarrituta. Eta liburu honetan gertatzen den moduan, haurra urte bat zelatan egon behar da taldearen funzionamendua, arauak eta ohiturak vetasen. Urte hau pasatakoan, haurrak erabakiko du taldean jarraitu nahi duen a la ez.OINARINAK (GUIAS / RANGERS)


Oinarinak

Koxkorrak eta ondorengo hurrengo urratsa da Oinarinena, 12-14 urtekoena. Adar honetan erabiltzen den metodologia, Abentura aurrera eramatea da. Aldi honetan gaztetxoak dira beraien heziketaren protagonistak, beraiek gehiago inplikatzea, gehiago lan egitea eta erabakitakoarekin kontsekuente izatea da gure helburua. Horretarako, denbora asko erabiltzen dugu abenturarekin erlazionaturiko ekintzaen prestakuntzan, baita ikasturtean zehar egiten diren irteeren eta kanpaldien ekintzen prestakuntzan ere.AZKARRAK (PIONER@S)


Azkarrak

Azkarrak adarrak, 15-17 urtetakoena, erabiltzen duen metodologia Enpresarena da. Honetan, epe batean lantzeko (hiruhilabete bat, urte bat,.) gai bat, Enpresa, proiektu bat aukeratzen dute eta aurrera eramaten dute, horretarako behar diren pausu guztiak aurreikusten eta gainditzen.

Konpromusua, talde-lana, arduradun izatea,. lantzen da. Gazteak dira erabaki guztiak hartzen dituztenak (begiraleen laguntzarekin). Enpresaren sinbolismoa, lantoki batena da, non bakoitzak bere ardura eta eginkizuna du, guztiak dira beharrezkoak eta garrantzitsuak helburua lortzeko, atal bat ez bada aurrera eramaten enpresa ez da ondo aterako.TREBEAK (GUIAS MAYORES / RUTAS)


Trebeak

Trebeen etapa, azkeneko etapa da. Bertan gazteak bere gizartearekiko konpromisua lantzen da, berak aukeratutakoarekin gizarteari laguntzen eta hau hobetzen saiatzen da. Gizartearen arazoak ezagutzen ditu. Gazteak haurreko etapa guztiak gainditu ditu eta pertsona kritiko eta autokritiko batean bihurtu da, gainontzean beti prest egongo da ardurak bereganatzeko eta zerrekin eta zertan lagundu nahi duen erabakitzeko.
Contacta con nosotros | Gurekin kontaktuan jarri

Diseño y código: Tximeleta.com